วิธีการชำระเงิน

***** สิ่งสำคัญในการชำระเงิน  *****

1. ลูกค้าต้องมั่นใจในยอดสินค้าก่อนชำระเงิน หากผิดพลาดทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณีค่ะ

2. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเปิดบิลสินค้า  การแจ้งโอนทุกครั้งต้องแนบสลิปการโอนอย่างชัดเจนค่ะ

  

1